Medisch Secretariaat

Het secretariaat wordt dagelijks bemand door één van onze praktijkassistentes (Stephanie, Wini en Liesbet).
U kan er elke werkdag terecht tussen 8u00 en 17u00.

Zij zorgen voor de telefonische permanentie, noteren afspraken, staan de patiënten bij met raad en daad bij administratieve problemen ,vragen, maken afspraken voor technische onderzoeken of specialistische consulten, overhandigen verwijsbrieven, etc.

  • Liesbet
    Medisch Secretariaat
  • Stephanie
    Medisch Secretariaat
  • Wini
    Medisch Secretariaat