Louis Beysen

Louis Beysen

KLINISCH PSYCHOLOOG

GSM: 0480 64 71 37

Louis.beysen@skynet.be

Diploma: licentiaat in de psychologische wetenschappen: klinische psychologie (KU Leuven)

Bijkomende opleiding: psychoanalytische psychotherapie (Leuvense school)

Erkenningsnummer psychologencommissie: 571101243

FOD Volksgezondheid visum: 279305

RIZIV nummer: 7-01991-95-000

Aard van de zorgen en doelgroep: volwassenen met problematieken zoals depressie, identiteitsvragen, zingevingsvragen, psychosomatische klachten, burn-out en werkproblemen, trauma verwerking en post traumatisch stress syndroom, psychiatrische problematieken.

Raadpleging: dinsdag

Kostprijs: 70 € sessie van één uur. (ziekenfondsen voorzien terugbetaling)

De psychoanalytische therapie belicht het verhaal dat mensen over zichzelf gevormd hebben: verleden, heden en toekomst. Wie ben ik ? Wat wil ik ? Waarin ben ik ontgoocheld ? Wat heeft me gekwetst ? Er wordt gewerkt met moeilijke belevingen: bepaalde aspecten waar je je over schaamt, teleurstellingen ten opzichte van jezelf en anderen. De therapeut creëert een veilige context waarin je je vrij voelt om te praten. Samen ga je op zoek naar de pijnpunten in je leven en probeer je een andere kijk te krijgen op je verhaal. Als inzichten komen, kunnen andere beslissingen genomen worden die dan weer tot andere, positieve veranderingen kunnen leiden. Mensen kiezen vaak voor psychoanalytische therapie als ze vastzitten in een situatie. Of als de wereld op zijn kop staat door intense psychische spanningen of een onverwachte gebeurtenis, zoals een scheiding.