Olivier Deboel

Tel.: 03/636 07 89
info@dehuisartsenpraktijk.be

Titel: Psycholoog
Diploma: Gezondheidspsychologie
Bijkomende relevante opleidingen:

  • Tabakologie en rookstopbegeleiding (VRGT)
  • CBT-I slaaptraining (BASS)
  • burn out voor psychologen (Human Link)
  • ELP (U. Gent)

Aard van zorgen en doelgroep: Specialisatie slapeloosheid en rookstopbegeleiding

INSOMNIA OF SLAPELOOSHEID

Als uw slapeloosheid meer dan 3 maand aansleept, lijdt u aan chronische insomnia. U valt heel moeilijk in slaap en/of wordt vaak in het midden van de nacht of vroeg in de ochtend wakker. Insomnia gaat vaak overdag gepaard met vermoeidheid, irritatie, hoofdpijn en concentratiestoornissen. U bent overdag doodop en eens u in bed ligt hebt u de indruk terug klaarwakker te zijn. Dit probleem vraagt een verdere aanpak. CBTi of CGTi is de afkorting van Cognitieve GedragsTherapie voor Insomnia.

Er worden een 6-tal sessies voorzien in een behandelingsperiode van een 3-tal maand, met boostersessies na één en drie maand. 70 tot 80% van de patiënten met insomnie is gebaat met deze aanpak. Deze bestaat uit inzicht in het ontstaan van het slaapprobleem, slaaphygiëneadviezen, stimuluscontrole, slaaprestrictie, het uitdagen van disfunctionele gedachten over slaap, aandacht voor piekeren, ontspanningsoefeningen en mindfulness. Binnen deze aanpak kan er in nauw overleg met uw arts ook aan slaapmedicatieafbouw worden gedaan.

Praktisch/Kostprijs/terugbetaling

CBTi wordt in een gestructureerd pakket van 6 à 8 sessies binnen een periode van 3 maand aangeboden, indien gewenst met boostersessies. De kostprijs bedraagt € 70 per sessie. Sommige mutualiteiten komen tussen in een raadpleging psychologie via de aanvullende verzekering.

ROOKSTOPBEGELEIDING

U heeft al verschillende rookstoppogingen achter de rug en u bent de moed om het nog eens te proberen wat verloren? Uw kinderen zijn bezorgd om u en dringen aan op een rookstop? U begint gezondheidsnadelen te ervaren? U hebt vragen over de elektronische sigaret? Rokers hebben dikwijls verschillende stoppogingen nodig om definitief te breken met de sigaret. We weten uit onderzoek dat elke stoppoging die ondernomen wordt, telkens weer een gelijkaardig percentage van de rokers stopt. De kans op rookstop is groter als u zich hiervoor laat begeleiden, gecombineerd met de ondersteuning van een hulpmiddel gedurende de moeilijkste periode van 3 maand. Samen bekijken we welke stoppogingen u al achter de rug hebt, wat uw ervaringen daarbij waren en in welke omstandigheid er een terugval is geweest. Ik probeer u inzicht te geven in uw afhankelijkheid en zoek samen met u uit wat u kan doen in de plaats van roken. Ik ondersteun u in het correct gebruiken van medicatie en probeer u terug op het goede spoor te krijgen als u het moeilijk hebt.

Praktisch/Kostprijs/terugbetaling

Na het eerste gesprek volgen een drietal sessies binnen de eerste periode van 3 maand. Opvolgsessies zijn voorzien na 6 en 12 maand. Er is tussenkomst door de mutualiteit voor de raadpleging tabakologie. Het remgeld bedraagt € 30 voor het eerste gesprek en € 22.50 voor opvolggesprekken. Voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming: € 4 voor het intakegesprek en € 3 voor de opvolggesprekken.

EERSTELIJNSPSYCHOLOGIE (VOLWASSENEN)

U kan, aan terugbetalingstarief, bij mij terecht wanneer u zich slecht, bezorgd, snel geïrriteerd, aanhoudend moe, neerslachtig voelt. Depressieve gevoelens, burn out, angstgevoelens, problemen met alcoholconsumptie of slaap- en kalmeringsmiddelen zijn de meest voorkomende psychische klachten in Vlaanderen. Het is een goed idee om tijdig hulp te zoeken… Op die manier kan erger voorkomen worden.

Praktisch/Kostprijs/terugbetaling

8 sessies per jaar worden door het RIZIV terugbetaald: u betaalt 11 € of 4 € bij verhoogde tegemoetkoming per sessie

LINKS NAAR WEBSITES OVER DEZE TOPICS

www.compsy.be
www.vrgt.be
www.tabakstop.be
www.netwerksara.be