Saskia Faes

Tel.: 0499 43 23 55
oppvlinderwijs@gmail.com

Opleidingen:
Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek (Universiteit Gent)
Specifieke Lerarenopleiding (CVO Crescendo Mechelen)
Kinder- en jongerencoach en ouderbegeleider (Het Vrolijke Stekje vzw, Mol)
Bijscholingen (SIG vzw en Centrum voor Afstandonderwijs)
rekenen
lezen en spelling
ASS/autisme
ADHD
opvoeding
kindercoaching
familiecoaching
familieopstellingen
aromatherapie

Achtergrond: Ik heb sinds 2015 mijn eigen orthopedagogische praktijk “Vlinderwijs” waar kinderen, jongeren en hun ouders terecht kunnen voor advies, ondersteuning en begeleiding. Ik bied een luisterend oor en een oplossingsgerichte aanpak op maat. Samen versterken we onze mogelijkheden en talenten en gaan we op zoek naar de kracht om met moeilijkheden om te gaan. Mijn praktijk heb ik steeds gecombineerd met een onderwijsopdracht in het kleuter-, (buitengewoon)lager- en secundair onderwijs of een baan in de buitenschoolse kinderopvang. Momenteel ben ik docent “Kindercoaching” in het volwassenenonderwijs.

Werkwijze: Ik geloof in de mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders. Ik heb oog voor hun talenten en kwaliteiten. Ik houd rekening met alle betrokkenen, werk oplossingsgericht en vertrek hierbij vanuit creatieve werkvormen zoals schilderen, tekenen, kleien, beweging, ontspanningsoefeningen, EFT, … . Ook tijdens de studiebegeleiding staat zelfbeeld en zelfvertrouwen voorop, nadien kan er echt inhoudelijk gewerkt worden.
Doelgroep: Kinderen en jongeren van 4-21 jaar en hun ouders.
Bij opvoedingsvragen, leren leren en inhoudelijke bijles, concentratieproblemen, sociale vaardigheden, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst, omgaan met boosheid, stress en spanning, angsten, omgaan met scheiding, omgaan met verlies en rouw, omgaan met labels zoals ASS/autisme, ADHD, DCD, sociaal-emotioneel, opvallende veranderingen in gedrag …

Raadpleging: maandag en vrijdag

Contact:
0499 43 23 55
oppvlinderwijs@gmail.com
http://www.oppvlinderwijs.be
Huisartsenpraktijk “DBrug”: 03 636 07 89

Tarieven:
Kennismakingsgesprek : €36,00/60 minuten
Studiebegeleiding (bijles): €25,00/60 minuten (5-beurtenkaart = €120,00)
Therapie op maat: €50,00/60 minuten (5-beurtenkaart = €245,00)
Kindercoach & Jongerencoach: €,0050/60 minuten (5-beurtenkaart = €245,00)
Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning: €50,00/60 minuten (5-beurtenkaart = €245,00)
Evaluatiegesprek: €36,00/60 minuten

Mijn erkenningsnummer als orthopedagoog: VVO1710123

Terugbetaling: Momenteel enkel via het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) en via Medicalia van