Sofie Kooyman

Titel: Klinisch psycholoog

Achtergrond: Als psycholoog ben ik dagelijks bezig met het welzijn en welbevinden van zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Er wordt vandaag de dag enorm veel verwacht: het goed doen op professioneel vlak of op school, veel vrienden hebben, verschillende hobby’s uitoefenen, sportief zijn, creatief zijn, … Veel van deze aspecten worden vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Mensen kunnen op één of meerdere van deze domeinen problemen ondervinden. In dat geval kan een begeleiding of therapie mogelijks helpen. Ieder persoon is uniek en heeft recht op een aangepaste en individuele begeleiding.

Bij de begeleiding van kinderen en jongeren worden ook ouders zoveel mogelijk betrokken bij dit proces. Afhankelijk van de leeftijd van een kind/jongere wordt een specifieke begeleiding opgestart. Een kinderbegeleiding kan bestaan uit zowel speltherapie, gesprekstherapie als ouderbegeleiding.

​Tijdens mijn opleiding als klinisch psychologe, liep ik stage binnen een psychiatrisch centrum. Nadien koos ik ervoor om mijn lerarenopleiding te vervolmaken, en gaf ik les in het secundair onderwijs (sociale wetenschappen, psychologie en opvoedkunde) en verzorgde ik de leerlingenbegeleiding.

Doelgroep: Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij mij terecht met bezorgdheden in verband met emotionele problemen, algemeen functioneren, sociaal-relationele problemen, ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, …

Opleidingen:
Master in de klinische psychologie (Universiteit Gent)
Specifieke lerarenopleiding in de psychologie (Universiteit Gent)
Postgraduaat psychodiagnostiek (Thomas More Antwerpen)
Studiecoach (NHBO)
Postgraduaat psychotherapie: integratieve psychotherapie (Educatieve Academie Berchem) (i.o.)
Ik ben als psycholoog erkend door de psychologencommissie (902115022).

Contact:
Tel: 0496 96 79 25
sofie.kooyman@gmail.com
https://sofiekooyman.wixsite.com/psycholoog

Tarieven:
Intakegesprek (eerste gesprek): €65,00/60 minuten
Individueel gesprek: €55,00/45 à 50 minuten
Studiebegeleiding: €50,00/60 minuten
Terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit. Raadpleeg hier het overzicht.
Terugbetalingen kinderen en jongeren
Terugbetalingen volwassenen